De Spil

Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare
  • Totaal vermogen: 51,8 kWp
  • Aantal zonnepanelen: 140
  • Jaarlijkse energieproductie: 50,34 MWh
  • Autoconsumptie: 97%
  • Jaarlijkse CO² besparing: 12 ton
  • Indienstname installatie: maart 2021

Lees hier het persbericht van Luminus voor meer informatie.

Scroll naar boven