Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is rendabel, sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is de moeite want sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

 
 

Subsidies thuisbatterij

De Vlaamse regering keurde vorig jaar een premie voor thuisbatterijen goed. Tot eind 2020 kunt u deze premie aanvragen. Voorwaarde is wel dat u beschikt over een digitale meter.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor een thuisbatterij bedraagt € 250/kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Er geldt een maximumbedrag van € 3.200 per aansluitingspunt of 35% van de investeringskosten. Daaronder vallen de kosten van de aankoop, plaatsing en kostprijs van de omvormer.

Let op! Het premiebedrag staat niet vast. De minister van Energie kan beslissen de premie te verlagen wanneer het beschikbare budget (5 miljoen euro) bij een tussentijdse controle al voor de helft is opgebruikt.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de premie, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Wie komt in aanmerking?

Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking. Je bent eigenaar van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW. Ook eigenaars van een PV-installatie met een omvormer komen in aanmerking, met een maximaal AC-vermogen van 10 kVa.

Aanwezigheid van een digitale meter

Een digitale meter meet de afname en injectie van stroom op het net. Heb je nog geen digitale meter maar wil je toch al een batterijpremie vragen? Dan krijg je de plaatsing van de digitale meter terugbetaald via een verhoging van de premie voor thuisbatterijen (maximum € 300 extra).

Plaatsing door een vakman

Om aanspraak te maken op de thuisbatterij premie, moet de plaatsing van het batterijsysteem gebeuren door een professionele elektrotechnische installateur.

Vereisten voor het batterijsysteem

De thuisbatterij premie geldt enkel voor milieuvriendelijke batterijen op lithium- of zoutwatertechnologie. Klassieke loodzuurbatterijen komen niet aanmerking. De thuisbatterij moet ook een tweerichtingscommunicatie-interface hebben en moet gekeurd worden volgens de AREI-normen.
 

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Thuisbatterijen moeten aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. Je moet het batterijsysteem ook aanmelden bij de netbeheerder en een bewijs daarvan hebben op het moment van je aanvraag. Aanmelden kan via de website van Fluvius.

Schakel het prosumententarief uit en schakel over op het nieuwe nettarief. Daarin worden de distributienetkosten berekend op basis van wat je werkelijk afneemt van het elektriciteitsnet. Ook hiervan kan je een bewijs krijgen bij Fluvius.

De thuisbatterij mag nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. De installateur stelt deze limiet in.

Aanvraagprocedure

De premie aanvragen voor de aankoop (of leasing) van een thuisbatterij doe je online bij de Vlaamse Overheid, op de website van het Departement Omgeving. Dit doe je uiterlijk 3 maanden na de plaatsing van het batterijsysteem, te tellen vanaf de datum op de factuur (of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten). De aanvraag is voorlopig mogelijk tot eind 2020. Daarvoor heb je deze documenten nodig:

kopie van de factuur (via de installateur van de thuisbatterij)
verklaring op eer van de installateur over de AREI-normen van de geïnstalleerde batterij
keuringsbewijs van het batterijsysteem (via de keurder of het keuringsorganisme van het batterijsysteem)
bewijs dat de thuisbatterij is aangemeld bij de netbeheerder
bewijs van de netbeheerder dat je over een digitale meter beschikt OF de goedgekeurde offerte om die te laten plaatsen
attest dat je overgestapt bent naar het nieuwe nettarief voor prosumenten

Interesse in een batterij?

Contacteer ons als u interesse hebt in een batterij. Wij informeren u graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar top