Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is rendabel, sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is de moeite want sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

 
 

Subsidies thuisbatterij 2022

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Met een batterij kan je overtollige stroom zelf opslaan en gebruiken wanneer je ze nodig hebt.

Er wordt een premie voorzien voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Premiehoogte

  2022 2023 2024 2025
0-4 kWh 225€/kWh 150€/kWh 75€/kWh 0€/kWh
4-6 kWh 187,5€/kWh 125€/kWh 62,5€/kWh 0€/kWh
6-9 kWh 150€/kWh 100€/kWh 50€/kWh 0€/kWh
Maximum 1.725€, max 40% factuur 1.150€, max 40% factuur 575€, max 40% factuur 0€

Merk op:

  • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Toch stijgt het toegekende premiebedrag niet boven de 9 kWh. De premie voor een batterij van bijvoorbeeld 10kWh zal dus maximaal 4kWh x 225 euro/kWh + 2kWh x 187,5 euro/kWh + 3kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1.725 euro bedragen.
  • De kostprijs van de omvormer kan volledig worden meegenomen in de investeringskost.
    De regel dat in het geval van een hybride omvormer slechts 50% van de kosten van de omvormer in rekening kunnen wordt gebracht wordt dus geschrapt voor dossiers ingediend vanaf 1 januari 2022.

Voor dossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 zal de datum van indienstname (die wordt omschreven als datum op het AREIkeuringsverslag) het toepassingsgebied van de premievoorwaarden bepalen in plaats van de indiendatum van het premiedossier.
Voorbeeld: Indien de AREI-keuring van de thuisbatterij op 31/12/2022 gebeurt, is de premiehoogte van 2022 van toepassing. Ook indien pas in 2023 de premie-aanvraag wordt ingediend.

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

De Vlaamse Regering kondigde een extra budget van 30 miljoen euro aan voor de thuisbatterijpremie, goed voor ongeveer 20.000 installaties.

Let op: VEKA heeft volgende waarschuwing op haar website opgenomen:
“Als op 1 maart premie-aanvragen zijn aangemeld voor meer dan 25 percent van het in de begroting beschikbaar gestelde budget, of als op 1 mei premie-aanvragen zijn aangemeld voor meer dan 50 percent van het in de begroting beschikbaar gestelde budget, of als op 1 augustus aanvragen zijn aangemeld voor meer dan 75 percent van het in de begroting beschikbaar gestelde budget, kan de minister op basis van een cijfermatig onderbouwde evaluatie besluiten het premiebedrag of het premieplafond voor toekomstige premie-aanvragen gedurende het lopende jaar te verlagen.”

Voorwaarden

De premie geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
De premie moet worden aangevraagd binnen de 9 maanden na de datum van indienstname (= keuringsdatum). De datum van indienstname bepaalt vanaf 2022 het toepassingsgebied van de premievoorwaarden in plaats van de indiendatum van het premiedossier. 
Je moet een decentrale productie-installatie hebben. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen mag de omvormer een maximaal AC-vermogen hebben van 10 kVA.
Enkel een tweerichtingscommunicatieinterface wordt nog toegelaten.
Het batterijsysteem moet gekeurd zijn, aangemeld zijn bij de netbeheerder en moet minstens 10 jaar aangesloten blijven.
De hoofdmeter op je aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.

Als u nog niet over een digitale meter beschikt en u vraagt zelf uw digitale meter vervroegd aan, zal u de kosten van de plaatsing en de indienststelling zelf moeten betalen.
In het kader van de retroactieve investeringspremie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller voorziet de Vlaamse Regering een bijkomende premie van 100 euro om deze kostprijs te dekken. Meer specifiek geldt de bonus van 100 euro voor wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt bij Fluvius. Er wordt maximaal een bonus van 100 euro per EAN-aansluiting toegekend.

Procedure

De premie kan bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aangevraagd worden via dit online formulier. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

Een kopie van de eindfactuur met vermelding van de kostprijs van de batterij, van de omvormer en de plaatsingskosten.
Een verklaring op eer ingevuld door de installateur van het batterijsysteem.
Een keuringsbewijs van het keuringsorgaan van het batterijsysteem.

Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.

  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.
 

Interesse in een batterij?

Contacteer ons als je interesse hebt in een batterij. Wij informeren je graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar top