Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is rendabel, sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is de moeite want sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

 
 

Subsidies thuisbatterij 2023

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Met een batterij kan je overtollige stroom zelf opslaan en gebruiken wanneer je ze nodig hebt.

Er wordt een premie voorzien voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. Vlamingen moeten uiterlijk 31 maart 2023 een keuringsattest hebben voor hun thuisbatterij om nog aanspraak te kunnen maken op de premie. Per 1 april 2023 stopt Vlaanderen met het subsidiëren van thuisbatterijen.

Premiehoogte

 20221/1/2023 – 31/3/2023Na 31/3/2023
0-4 kWh225€/kWh150€/kWh0€/kWh
4-6 kWh187,5€/kWh125€/kWh0€/kWh
6-9 kWh150€/kWhGeen steun0€/kWh
Maximum1.725€, max 40% factuur1.150€, max 40% factuur0€

 

Voorwaarden

De premie geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
De premie moet worden aangevraagd binnen de 9 maanden na de datum van indienstname (= keuringsdatum). De datum van indienstname bepaalt vanaf 2022 het toepassingsgebied van de premievoorwaarden.
Voorbeeld: Indien de AREI-keuring van de thuisbatterij op 31/12/2022 gebeurt, is de premiehoogte van 2022 van toepassing. Ook indien pas in 2023 de premie-aanvraag wordt ingediend.
Je moet een decentrale productie-installatie hebben. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen mag de omvormer een maximaal AC-vermogen hebben van 10 kVA.
Enkel een tweerichtingscommunicatieinterface wordt nog toegelaten.
Het batterijsysteem moet gekeurd zijn, aangemeld zijn bij de netbeheerder en moet minstens 10 jaar aangesloten blijven.
De hoofdmeter op je aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
Als u nog niet over een digitale meter beschikt kan u zelf de plaatsing hiervan aanvragen bij Fluvius.

Procedure

De premie kan bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aangevraagd worden via dit online formulier. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

Een kopie van de eindfactuur met vermelding van de kostprijs van de batterij, van de omvormer en de plaatsingskosten.
Een verklaring op eer ingevuld door de installateur van het batterijsysteem.
Een keuringsbewijs van het keuringsorgaan van het batterijsysteem.

Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.

  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar [email protected] met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

Meer info op Vlaanderen.be 

Interesse in een batterij?

Contacteer ons als je interesse hebt in een batterij. Wij informeren je graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar boven