Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is rendabel, sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is de moeite want sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

 
 

Subsidies thuisbatterij 2022

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Met een batterij kan je overtollige stroom zelf opslaan en gebruiken wanneer je ze nodig hebt.

Er wordt een premie voorzien voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Premiehoogte

 2022202320242025
0-4 kWh225€/kWh150€/kWh75€/kWh0€/kWh
4-6 kWh187,5€/kWh125€/kWh62,5€/kWh0€/kWh
6-9 kWh150€/kWh100€/kWh50€/kWh0€/kWh
Maximum1.725€, max 40% factuur1.150€, max 40% factuur575€, max 40% factuur0€

Merk op:

  • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Toch stijgt het toegekende premiebedrag niet boven de 9 kWh. De premie voor een batterij van bijvoorbeeld 10kWh zal dus maximaal 4kWh x 225 euro/kWh + 2kWh x 187,5 euro/kWh + 3kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1.725 euro bedragen.
  • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie.

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

De datum van aanvraag met een volledig premiedossier is bepalend voor de premievoorwaarden.

Voorwaarden

De premie geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
De premie moet worden aangevraagd binnen de 9 maanden na de datum van de eindfactuur.
Je moet een decentrale productie-installatie hebben. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen mag de omvormer een maximaal AC-vermogen hebben van 10 kVA.
Het batterijsysteem moet gekeurd zijn, aangemeld zijn bij de netbeheerder en moet minstens 10 jaar aangesloten blijven.
De hoofdmeter op je aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.

Als u nog niet over een digitale meter beschikt en u vraagt zelf uw digitale meter vervroegd aan, zal u de kosten van de plaatsing en de indienststelling zelf moeten betalen.
In het kader van de retroactieve investeringspremie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller voorziet de Vlaamse Regering een bijkomende premie van 100 euro om deze kostprijs te dekken. Meer specifiek geldt de bonus van 100 euro voor wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt bij Fluvius. Er wordt maximaal een bonus van 100 euro per EAN-aansluiting toegekend.

Procedure

De premie kan bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aangevraagd worden via dit online formulier. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

Een kopie van de eindfactuur met vermelding van de kostprijs van de batterij, van de omvormer en de plaatsingskosten.
Een verklaring op eer ingevuld door de installateur van het batterijsysteem.
Een keuringsbewijs van het keuringsorgaan van het batterijsysteem.

Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.

  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.
 

Interesse in een batterij?

Contacteer ons als je interesse hebt in een batterij. Wij informeren je graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar top