Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is rendabel, sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is de moeite want sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

 
 

Subsidies thuisbatterij

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Met een batterij kan je overtollige stroom zelf opslaan en gebruiken wanneer je ze nodig hebt.

Er wordt een premie voorzien voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Premiehoogte

  01/01/2021-
31/03/2021
01/04/2021-
31/12/2021
2022 2023 2024 2025
0-4 kWh 250€/kWh 300€/kWh 225€/kWh 150€/kWh 75€/kWh 0€/kWh
4-6 kWh 250€/kWh 300€/kWh 187,5€/kWh 125€/kWh 62,5€/kWh 0€/kWh
6-9 kWh 250€/kWh 250€/kWh 150€/kWh 100€/kWh 50€/kWh 0€/kWh
>9 kWh 250€/kWh          
Maximum 3.200€, max 35% factuur 2.550€, max 40% factuur 1.725€, max 40% factuur 1.150€, max 40% factuur 575€, max 40% factuur 0€

Merk op:

  • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Vanaf 1 april 2021 stijgt het toegekende premiebedrag niet meer boven de 9 kWh. De premie voor een batterij van bijvoorbeeld 10kWh zal dus maximaal 6 kWh x 300 euro/kWh + 3 kWh x 250 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 2550 euro bedragen.
  • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie.

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

Voor dossiers die vanaf 1 april 2021 worden ingediend, is de datum van aanvraag met een volledig premiedossier bepalend voor de premievoorwaarden.

Voorwaarden

De premie geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
De premie moet worden aangevraagd binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur (voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk negen maanden na de factuurdatum).
Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en ten laatste op 31 december 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021 tot eind 2021.
Je moet een decentrale productie-installatie hebben. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen mag de omvormer een maximaal AC-vermogen hebben van 10 kVA.
Het batterijsysteem moet gekeurd zijn, aangemeld zijn bij de netbeheerder en moet minstens 10 jaar aangesloten blijven.
De hoofdmeter op je aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.

Als u nog niet over een digitale meter beschikt en u vraagt zelf uw digitale meter vervroegd aan, zal u de kosten van de plaatsing en de indienststelling (88 euro incl. btw in 2021) zelf moeten betalen.
In het kader van de retroactieve investeringspremie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller voorziet de Vlaamse Regering een bijkomende premie van 100 euro om deze kostprijs te dekken. Meer specifiek geldt de bonus van 100 euro voor wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt bij Fluvius. Er wordt maximaal een bonus van 100 euro per EAN-aansluiting toegekend.

Procedure

De premie kan online aangevraagd worden via dit formulier. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

Een kopie van de eindfactuur met vermelding van de kostprijs van de batterij, van de omvormer en de plaatsingskosten.
Een verklaring op eer ingevuld door de installateur van het batterijsysteem.
Een keuringsbewijs van het keuringsorgaan van het batterijsysteem.
Een attest van netbeheerder Fluvius (pas afgeleverd als het batterijsysteem aangemeld is bij Fluvius en als je over een digitale meter beschikt).

Interesse in een batterij?

Contacteer ons als je interesse hebt in een batterij. Wij informeren je graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar top

PREMIEGARANTIE

 op je zonnepanelen en thuisbatterij

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Te laat!