Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is rendabel, sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.

Subsidies batterijen

Met een thuisbatterij sla je zonnestroom op voor later gebruik. Zo heb je controle over je eigen energie en bespaar je erop. Investeren in een thuisbatterij is de moeite want sinds dit jaar ontvangt u een premie voor de installatie en plaatsing.


Subsidies thuisbatterij

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Met een batterij kan je overtollige stroom zelf opslaan en gebruiken wanneer je ze nodig hebt.

Er wordt een premie voorzien voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Premiehoogte

01/01/2021-
31/03/2021
01/04/2021-
31/12/2021
2022 2023 2024 2025
0-4 kWh 250€/kWh 300€/kWh 225€/kWh 150€/kWh 75€/kWh 0€/kWh
4-6 kWh 250€/kWh 300€/kWh 187,5€/kWh 125€/kWh 62,5€/kWh 0€/kWh
6-9 kWh 250€/kWh 250€/kWh 150€/kWh 100€/kWh 50€/kWh 0€/kWh
>9 kWh 250€/kWh
Maximum 3.200€, max 35% factuur 2.550€, max 40% factuur 1.725€, max 40% factuur 1.150€, max 40% factuur 575€, max 40% factuur 0€

Dossier voor of na 1 april 2021:

  • Dossiers die tot en met 31 maart 2021 worden ingediend, volgen de premieregeling die in die periode van toepassing is, waarbij een aanvraag dient te gebeuren, binnen de 3 maand na de laatste factuur.
  • Voor dossiers die vanaf 1 april 2021 worden ingediend, is de datum van indiening van een volledig premiedossier bepalend voor de voorwaarden. De premie moet aangevraagd worden uiterlijk 6 maanden na de laatste factuur.

Voorwaarden

De premie geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
De premie moet worden aangevraagd binnen de 6 maanden na de laatste factuurdatum.
Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en voor eind 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021.
Je moet een decentrale productie-installatie hebben. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen mag de omvormer een maximaal AC-vermogen hebben van 10 kVA.
Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en moet minstens 10 jaar aangesloten blijven.
Het batterijsysteem mag nooit meer dan 60% van het piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen in het net injecteren.
De hoofdmeter op je aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.

Als u nog niet over een digitale meter beschikt en u vraagt zelf uw digitale meter vervroegd aan, zal u de kosten van de plaatsing en de indienststelling (88 euro incl. btw in 2021) zelf moeten betalen.
In het kader van de retroactieve investeringspremie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller voorziet de Vlaamse Regering hiervoor een bijkomende premie van 100 euro vanaf 1 april 2021. Tot en met 31 maart 2021 kan de kost voor de plaatsing van een digitale meter opgenomen worden in de aanvraag van de batterijpremie.

Procedure

De premie kan online aangevraagd worden bij het Departement Omgeving. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

Een kopie van de eindfactuur met vermelding van de kostprijs van de batterij, van de omvormer en de plaatsingskosten.
Een verklaring op eer ingevuld door de installateur van het batterijsysteem.
Een keuringsbewijs van het keuringsorgaan van het batterijsysteem.
Een attest van netbeheerder Fluvius (pas afgeleverd als het batterijsysteem aangemeld is bij Fluvius en als je over een digitale meter beschikt).

Interesse in een batterij?

Contacteer ons als je interesse hebt in een batterij. Wij informeren je graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar top

BEURSACTIE

50€ KORTING

PER ZONNEPANEEL

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Te laat!