Belangrijke updates Vlaamse thuisbatterijpremie

Vanaf 1 januari 2023 wordt de thuisbatterijpremie verlaagd en hervormd als een premie bij de netbeheerder (Fluvius). Daardoor zal de premie vanaf 2023 kunnen worden aangevraagd bij Fluvius en niet meer bij VEKA. Daarnaast besliste de regering voor premiedossiers uit 2021 de aanvraagtermijn van 9 naar 15 maanden te verlengen.

Thuisbatterijpremie: wat verandert er vanaf 2023

Vanaf 2023 zal de thuisbatterijpremie moeten worden aangevraagd bij Fluvius (net zoals de premie voor zonnepanelen).
Daarnaast werd ook de reeds aangekondigde premiehoogte voor de komende jaren vastgelegd in het energiebesluit. Daarbij is er in de toekomst slechts voor de eerste 6 kWh steun, en niet meer tot 9 kWh.

 2022202320242025
0-4 kWh225€/kWh150€/kWh75€/kWhGeen steun
4-6 kWh187,5€/kWh125€/kWh62,5€/kWhGeen steun
6-9 kWh150€/kWhGeen steunGeen steunGeen steun
>9 kWhGeen steunGeen steunGeen steunGeen steun
Maximum1.725€, max 40% factuur850€, max 40% factuur425€, max 40% factuur0€

De premiehoogte en premievoorwaarden voor de thuisbatterijpremie sinds 2022 worden bepaald door de datum van indienstname (AREI-keuringsdatum). De premie kan worden aangevraagd tot uiterlijk 9 maanden na de indienstname.

We zetten nog de belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • De premie geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie is van toepassing op zowel bestaande gebouwen als nieuwe gebouwen.
 • Een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen.
  2. Een verklaring op eer ingevuld door de installateur.
  3. Een keuringsbewijs van de thuisbatterij dat voldoet aan de AREI-normen. 
 • Er dient een digitale meter aanwezig te zijn.
 • De thuisbatterij, en decentrale productie-installatie of zonnepanelen moeten aangemeld zijn bij Fluvius.
Meer gedetailleerde informatie vind je op Vlaanderen.be.
 

Verlenging aanvraagtermijn thuisbatterijpremie 2021

Door het enorm aantal ingediende dossiers liep de behandelingstermijn, bij zowel het VEKA als Fluvius, sterk op eind 2021. De aanvraagprocedure werd toen gewijzigd om ervoor te zorgen dat vertragingen bij Fluvius niet resulteren in verlies van de premie voor particulieren.

Recent heeft Fluvius aan het VEKA aangegeven dat een groot aantal dossiers niet tijdig bij Fluvius werden aangemeld. Bijgevolg zal een groot aantal van deze groep premiedossiers moeten worden geweigerd. Daarom werd voorgesteld om de periode die burgers hebben om na de datum van indienstname hun premiedossier bij het VEKA in te dienen te verlengen van negen naar vijftien maanden voor dossiers met een datum van indienstname in 2021.

De consument heeft op deze manier meer tijd om opnieuw een premiedossier in te dienen in het geval deze reeds wegens
laattijdigheid werd geweigerd. Hierdoor wordt dus een uitzondering op de aanvraagtermijn voorzien voor thuisbatterijen die in 2021 in gebruik werden genomen. Voor de dossiers met indienstname in 2022 (en later) zal de aanvraagtermijn van 9 maanden blijven gelden.

Overweeg je om een thuisbatterij aan te schaffen? Bekijk ons aanbood en contacteer ons voor een offerte op maat!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven