Steun voor middelgrote zonnepaneleninstallaties: het nieuwe call-systeem uitgelegd

Vanaf 2021 maakt het gekende systeem met groenestroomcertificaten plaats voor een nieuw systeem om zonne-energie te subsidiëren: de zogenaamde “call voor groene stroom”. Voor middelgrote zonnepanelen installaties van 40 kW tot 2 MW krijgt de investeringssteun de vorm van een éénmalige vergoeding en wordt deze op basis van een oproep toegekend.
Om duidelijkheid te scheppen zetten we de feiten graag even op een rij.

Van certificaten naar call-systeem: wat verandert er?

Het gekende systeem met groenestroomcertificaten wordt vervangen door een nieuw systeem om industriële zonnepanelen installaties te subsidiëren. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

 • Er worden geen groenestroomcertificaten meer toegekend gedurende de eerste 10 jaar van de uitbating: de vergoeding is dus niet langer variabel een wordt éénmalig uitbetaald.
 • De manier waarop men de investeringssteun geeft, wordt vrij specifiek en volgens een call-systeem. De overheid stelt per periode en bepaald budget ter beschikking waarop bedrijven aanspraak kunnen maken door het indienen van een steunaanvraag. Dit betekent dat de steun niet meer gegarandeerd is.

Het call-systeem in vraag en antwoord

Welke projecten kunnen steun aanvragen?

Projecten worden ingedeeld in 2 groepen of subcalls:

 1. Subcall “Overige PV”: alle middelgrote PV-projecten geplaatst op daken of carports.
 2. Subcall “Speciale PV”: PV-systemen op marginale gronden, drijvende zonnepanelen en kleine en grote windturbines.

Zijn er regelmatig calls?

De aard van de installatie bepaalt het aantal oproepen dat jaarlijks voorzien wordt waarin steunaanvragen kunnen worden ingediend:

 1. Overige PV-systemen: 2x per jaar
 2. Speciale PV-systemen: 1x per jaar

De eerste call zal open gaan op 17 mei 2021 en tot 3 juni 2021 kunnen aanvragen ingediend worden.

Wat zijn de deelnamevoorwaarden?

 • Slechts 1 aanvraag per toegangspunt voor injectie.
 • De werken mogen nog niet gestart zijn.
 • Indien nodig beschikt u over een geldende omgevingsvergunningsaanvraag.
 • Uw onderneming heeft geen schulden of verkeert niet in financiële moeilijkheden.
 • U voert de werken meteen uit na een positieve beslissing.

Welke projecten krijgen steun?

De projecten die het minste steun aanvragen per hoeveelheid geproduceerde energie over hun levensduur (=”het bod”) genieten de prioriteit om steun toegewezen te krijgen.

Het bod (euro/MWh)

De berekening van de geproduceerde energie moet gebeuren via een tool die de overheid binnenkort online zal plaatsen. Als levensduur wordt er voor PV-installaties gerekend met 20 jaar.

Om een inschatting van je steun te maken is er een plafond ingesteld per type installatie. Voor overige PV-systemen bedraagt dit 22 euro/MWh. U kan dus zelf bepalen hoeveel steun u aanvraagt, maar hou er rekening dat je niet meer dan 100% van de in aanmerking komende kosten als steun krijgt. Enkel investerings- en aansluitingskosten komen in aanmerking en er bestaat hiervoor ook een plafond.

 • > 40 kW tem 250 kW: 1.030 euro/kWp
 • > 250 kW tem 750 kW: 858 euro/kWp
 • > 750 kW tem 2 MW: 696 euro/kWp

Hoeveel projecten krijgen steun?

De totale steun over alle projectoproepen voor zonnepanelen en windturbines is beperkt tot een budget van 18,9 miljoen euro in 2021. Voor de eerste call (van 17 mei tot en met 3 juni) bedraagt het budget voor overige PV-installaties 4,25 miljoen euro.

Alle projecten worden op basis van het bod van laag naar hoog gerangschikt. De projecten die het laagste bod uitbrengen, krijgen eerst steun toegewezen. Steun wordt uitgedeeld zolang er nog budget over is. Wordt jouw bod niet weerhouden, dan kan je het project bij de volgende call terug indienen.

Call-procedure van steunaanvraag tot uitbetaling

De volledige procedure van een call bestaat uit 8 stappen.

STAP 1: Voorbereidende studie

Voor de opening van de call neemt u al de nodige voorbereidende stappen, liefst ondersteund door een expert:

 • haalbaarheidsstudie
 • stabiliteitsstudie dak
 • netstudie

STAP 2: Opening van de call: uw steunaanvraag

U hebt 2 weken de tijd om uw steunaanvraag in te dienen tussen de opening en de sluiting van een oproep. Voor de eerste call is dat van 17 mei tot en met 3 juni 2021.

STAP 3a: Beslissing ontvankelijkheid

Na de indiening van uw steunaanvraag krijgt u te horen of die ontvankelijk is. Let op: dit is geen beslissing over de eventuele steun! U krijgt alleen te horen of uw steunaanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

STAP 3b: Beslissing over toekenning steun

De ontvankelijke steunaanvragen worden gerangschikt. De projecten met de laagste verhouding aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst en levensduur, komen eerst aan bod. Maximum twee maanden na sluiting van de call krijgt u te horen of u ook effectief steun zal krijgen.

STAP 4: Garantie van bankwaarborg stellen

Binnen de 30 dagen na betekening over de steun stelt u een bankwaarborg in voor de steun. Die bedraagt 7,5% van het gevraagde steunbedrag, met een minimum van € 2.000.

STAP 5: Indienstname installatie

18 maanden na de betekening over de steun dient u uw PV-installatie in dienst te nemen. Laattijdige realisaties verliezen het recht op steun:

 • gedeeltelijk (-20%) als ze in het daaropvolgende jaar in dienst worden genomen (=binnen 30 maanden na de betekening)
 • volledig als ze later dan 30 maanden na de betekening in dienst worden genomen. In dit geval bent u de komende 2 jaar uitgesloten van de calls.

STAP 6: Indienen bewijs van indienstname

Het eerste bewijs van indienstname bezorgt u binnen 30 dagen na de indienstname.

STAP 7: Indienen aanvraag tot uitbetaling

Vervolgens dient u een aanvraag tot volledige uitbetaling van de steun in. U doet dit uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden na indienstname, zoniet ontvangt u geen uitbetaling.

STAP 8: Uitbetaling

Uw volledige investeringssteun kan uitbetaald worden. Algemeen ontvangt u geen uitbetaling later dan 36 maanden na datum van betekening van de beslissing over uw steun.

Stappenplan call groene stroom

Insaver-Luminus kan u adviseren

Onze experten ontzorgen u over het hele proces, van voorbereidende studies tot de installatie, en geven persoonlijk advies of het al dan niet interessant is in uw situatie om deel te nemen aan een call of dat u beter meteen een PV-installatie laat realiseren.

Indien het voor u voordelig is om deel te nemen aan de call adviseren we u over de werking van het call-systeem en behoeden we u voor de bestaande risico’s die tot steunverlies kunnen leiden.

 • We geven u het nodige advies zodat u de meest rendabele keuzes maakt.
 • We begeleiden u doorheen de steunaanvraag en adviseren u over de ideale steunhoogte.
 • We verduidelijken alle stappen binnen het call-systeem met bijhorende deadlines en documenten.

Is een PV-installatie ook zonder steun interessant?

Gezien de sterke prijsdalingen en de hogere prestaties zijn zonnepanelen een uiterst interessante investering. Zonder extra steun wordt een installatie gemiddeld terugverdiend op een periode van 7-9 jaar.

Bovendien bent u niet onderhevig aan de risico’s en opportuniteitskosten verbonden aan het deelnemen aan een call, zoals:

 • De administratieve verplichtingen en de bijhorende aanleverdatums waarop documenten dienen te worden aangeleverd.
 • De wachtperiode van 8 maanden waarin u gratis energie uit productie en injectievergoedingen misloopt.

Overweegt u een overstap naar zonne-energie voor uw bedrijfssite? Neem dan contact met ons B2B team!
Onze adviseurs werken een voorstel op maat uit dat zo nauwkeurig mogelijk beantwoordt aan de eisen van uw project en garant staat voor het best mogelijke rendement.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven