Compensatie terugdraaiende teller bekend

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. De Vlaamse Regering kwam tot het akkoord dat er een financiële compensatie komt voor eigenaars die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. Sinds 22 januari is de hoogte van deze compensatie bekend.

Vernietiging van overgangsregeling

Volgens de overgangsregeling hadden gezinnen met zonnepanelen gekeurd vóór einde 2020, gedurende 15 jaar recht op de toepassing van de (virtueel) terugdraaiende teller, ook na de plaatsing van een digitale meter. Het Grondwettelijk Hof heeft met zijn beslissing van 14 januari 2021 de verderzetting van deze regeling vernietigd.

Om het financieel verlies te dekken wordt er in eerste instantie een compensatie voorzien voor gezinnen met zonnepanelen die al een digitale meter hebben. Het bedrag is afhankelijk van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen in gebruik zijn genomen en van de grootte van de installatie. De compensatie zal binnen enkele maanden aangevraagd kunnen worden bij de Vlaamse overheid en wordt vóór het einde van het kalenderjaar in 1 keer uitbetaald op de rekening van de eigenaar van de zonnepanelen.

Een belangrijk criterium indien men in aanmerking wil komen voor de compensatie is dat de zonnepanelen aangemeld moeten zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius). Voor Vlamingen die afgelopen kalenderjaar zonnepanelen hebben gekocht, moet dit gebeuren voor 1 mei 2021.

Welke financiële compensatie mag ik verwachten?

Om de hoogte van de compensatie te bepalen, is gebruikgemaakt van een referentie-installatie met een piekvermogen van 4 kilowattpiek en een omvormervermogen van 3,6 kilvoltampère, een productie per jaar van 3.600 kilowattuur en een zelfverbruik van 35 procent. De vergoeding is gemaximaliseerd op een piekvermogen van 10 kilowattpiek.

De Vlaamse Regering wil dat een referentie-installatie een rendement van 5% op de investering behaalt. Concreet wil dit zeggen dat er werd gerekend of en welke financiële compensatie nodig is om een rendement van 5% op 15 jaar te halen.

De hoogste compensatie bedraagt 4.360 euro. Voor de 101.000 gezinnen die in 2020 zonnepanelen in gebruik hebben genomen, bedraagt de compensatie 327 euro per kilowattpiek. Een referentie-installatie in dienst genomen tussen 2007 en 2012 behaalt het rendement 5% zonder financiële compensatie.

Onderstaande tabel bevat de verschillende compensatiebedragen (in euro per kilowattpiek) voor alle kalenderjaren.

Jaar ingebruikname zonnepanelenEenheidsbedrag in euro per kilowattpiek
2006140 euro
2007-20120 euro
201312 euro
2014289 euro
2015383 euro
2016436 euro
2017382 euro
2018348 euro
2019336 euro
2020327 euro

Met deze calculator kan u een simulatie maken van de compensatie die u kan verwachten.

Wat als ik nog een analoge meter heb?

De ongeveer 470.000 eigenaars van zonnepanelen die nog over een klassieke meter beschikken, komen ook in aanmerking voor een eenmalige financiële compensatie op het ogenblik dat ze de digitale meter zelf aanvragen of tijdens de normale uitrol van de digitale meters.

Fluvius stopt voorlopig met de uitrol van de digitale meters bij eigenaars van zonnepanelen (in dienst genomen voor 2021) tot begin april 2021 in afwachting dat de nieuwe regelgeving wordt beslist. Bij technische problemen wordt de analoge meter nog wel vervangen door een digitale meter in het geval dat de zonnepaneleninstallatie ouder is dan 15 jaar.

Na de installatie van de digitale meter valt het prosumententarief weg en wordt er een nettarief betaald op basis van bruto-afname. Prosumenten kunnen een terugleveringsvergoeding krijgen van hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze injecteren op het net.

Heeft u vragen over de impact van de beslissing van het Grondwettelijk Hof op uw situatie, de financiële compensatie of hoe u het maximum-rendement kan halen uit zonnepanelen en de digitale meter? Op de website van de VREG en Energiesparen.be vindt u meer info terug.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top