Subsidies dakwerken 

Bent u van plan uw dak te laten renoveren? Insaver biedt u oplossing op maat van uw wensen en budget. Onze ervaren adviseur komt eerst bij u langs om de situatie samen te bekijken en om uw wensen te bespreken.

Subsidies dakwerken

Bent u van plan uw dak te laten renoveren? Insaver biedt u oplossing op maat van uw wensen en budget. Onze ervaren adviseur komt eerst bij u langs om de situatie samen te bekijken en om uw wensen te bespreken.

Subsidies dakwerken

1. Renovatiepremie

Wil je je dak renoveren? Dan kan je via de renovatiepremie van de Vlaamse overheid een flink deel van de kosten terugbetaald krijgen.

Over welke werken gaat het?

Het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging ervan
De behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten
Vernieuwing van de waterdichte bedekking
Aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
Aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen
Bij groendaken: de draagstructuur en de waterdichte bedekking

Hoeveel bedragen de premies

De premies zijn gewoonlijk 20 à 30 procent van het factuurbedrag (exclusief btw). Het precieze bedrag is afhankelijk van je inkomen. De totale Renovatiepremie kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen. Voor de categorie Dak is de maximale vergoeding 2.500 of 3.333 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie waarin je valt.

Wat zijn de voorwaarden?

Indien je een aanvraag doet, dan wordt er gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar daarvoor. Wat niet meer mag zijn dan € 61.270, te verhogen met € 3.440 per persoon ten laste. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt ook het bedrag van € 61.270, te verhogen met € 3.440 per bijkomende persoon ten laste. Alleenstaanden zonder persoon ten laste mochten twee jaar voor de premieaanvraag niet meer dan € 42.890 verdienen.
Op het moment van de aanvraag van de renovatiepremie en in de drie jaar ervoor mag/mocht je -op enkele uitzonderingen na- geen andere (kamer)woning of studentenhuis in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben.
Je bent bewoner of verhuurder van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd. Meerderjarige medebewoners moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze zijn dus ook gebonden aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Uitzonderingen hierop zijn meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s), tenzij ze een zakelijk recht hebben in de woning. Verhuur je de woning? Dan moet je deze voor minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. In de laatste 3 jaar van zo’n huurcontract kan de Renovatiepremie niet aangevraagd worden.
Enkel woningen, gebouwen of appartementen in het Vlaams Gewest komen in aanmerking. Studentenkamers komen niet in aanmerking.
Het gebouw waarvoor de Renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 30 jaar oud zijn.
De facturen mogen niet ouder dan 2 jaar zijn en moeten minstens € 2.500 (excl. btw) bedragen.

2. Vlaamse verbeteringspremie

Via de Verbeteringspremie van de Vlaamse overheid kan je tot 1.250 euro aan dak premies krijgen.
Over welke dakwerken gaat het?
De Vlaamse verbeteringspremie is van toepassing op verschillende dakwerken. Deze werken komen in aanmerking komen voor het aanvragen van deze vergoeding:

Herstellen of vernieuwen van draagstructuur
Herstellen of vernieuwen van de dakbedekking
Herstellen of vernieuwen van de goten, randaansluitingen en de dak(vlak)ramen
Dakisolatie: enkel als de draagstructuur van het dak vernieuwd wordt.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele (inclusief btw) is van het bedrag van de premie. In het geval van bovengenoemde dakwerken moeten de facturen samen dus minimaal 2.500 euro (incl. btw) bedragen.
Je huis moet als hoofdverblijfplaats dienen, minstens 25 jaar oud zijn en in het Vlaams Gewest liggen.
De eindfacturen zijn maximaal 1 jaar oud.
Het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner mag niet hoger zijn dan 30.640 euro, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij gekeken naar het belastbaar inkomen van 3 jaar eerder: voor aanvragen in 2018 geldt dus het inkomen van 2015.

Hoe verloopt de procedure

Je kan de aanvraag versturen via de website van wonenvlaanderen.be of via de post. De aanvraag wordt binnen de 3 maanden bekeken. Als ze goedgekeurd wordt, krijg je de premie binnen de 3 maanden op je rekening gestort.
Opgelet: indien er in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie werd uitbetaald voor je woning, kom je niet meer in aanmerking voor de verbeteringspremie. Als je al een verbeteringspremie kreeg en een renovatiepremie wil aanvragen, dan zullen de bedragen van de verbeteringspremie van deze renovatiepremie afgetrokken worden. De facturen waarvoor je de verbeteringspremie kreeg, moeten uiteraard nog geldig zijn om de renovatiepremie te ontvangen.

3. Lokale dakpremies

Bepaalde gemeentes geven subsidies of goedkope leningen voor dakisolatie. Raadpleeg de website van je gemeente om te zien of je in aanmerking komt voor een premie. Dit kan ook makkelijk via www.premiezoeker.be.

4. Verlaagd btw-tarief

Voor het renoveren van je dak geldt het verlaagd btw-tarief van 6 procent. Dit geldt enkel voor privéwoningen ouder dan 10 jaar, al komen woningen die deels (minder dan de helft) voor professionele doeleinden gebruikt worden ook in aanmerking. Daarnaast moeten de levering en de plaatsing van de materialen door dezelfde aannemer gebeuren.

U wilt uw dak renoveren?

Contacteer ons voor renovatieadvies op maat. Wij informeren u graag over onze producten en alle voordelen en mogelijkheden.

Scroll naar top