ESF investeert in jouw toekomst

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een hele reeks nieuwe uitdagingen gaande van globalisering over nieuwe technologieën tot een vergrijzende bevolking. Om het hoofd te bieden aan deze potentiële gevaren voor de werkgelegenheid doet de EU beroep op het Europees Sociaal Fonds. Dat helpt mensen om zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Iedereen moet kunnen werken: man en vrouw, jong en oud, laag- en hooggeschoold, onafhankelijk van de cultuur of afkomst.

ESF investeert in jouw toekomst

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een hele reeks nieuwe uitdagingen gaande van globalisering over nieuwe technologieën tot een vergrijzende bevolking. Om het hoofd te bieden aan deze potentiële gevaren voor de werkgelegenheid doet de EU beroep op het Europees Sociaal Fonds. Dat helpt mensen om zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Iedereen moet kunnen werken: man en vrouw, jong en oud, laag- en hooggeschoold, onafhankelijk van de cultuur of afkomst.

Europees sociaal fonds

Het beleid van het ESF evolueert van het nationale niveau naar het Europese. Europa zet in samenspraak met de verschillende EU-lidstaten richtlijnen uit, waarbinnen de afzonderlijke landen veel prioriteiten kunnen leggen naargelang de eigen noden.

De prioriteiten van ESF

Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren. 60% van de middelen zijn hiervoor bestemd en passen in het Vlaamse loopbaanbeleid dat mikt op een meer effectieve arbeidsmarkt. In het bijzonder zullen ESF-projecten in Vlaanderen focussen op belangrijke overgangsmomenten in loopbanen, zoals de overgang van school naar werk, van werkloosheid naar werk, van werk naar ander werk.

Scroll naar top


De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers zijn voor Insaver-Luminus een absolute prioriteit.
We nemen het risico van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) dan ook zeer serieus.

Daarom hebben we, volgend op de laatste richtlijnen van de overheid, beslist om tijdelijk al onze activiteiten op te schorten.
Hebt u dringende vragen betreffende onze diensten kan u ons bereiken via info@insaver.be 

Bedankt voor uw begrip in deze moeilijke omstandigheden.

Insaver-Luminus