Subsidies en voordelen industriële zonne-installaties

Wilt u graag weten welke subsidies en extra voordelen de overheid voorziet voor investeringen in industriële zonnepanelen installaties? U vindt hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regeling per regio.

Heeft u nog vragen?

Subsidies en voordelen industriële zonne-installaties

Wilt u graag weten welke subsidies en extra voordelen de overheid voorziet voor investeringen in industriële zonnepanelen installaties? U vindt hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regeling per regio.

Heeft u nog vragen?
 
 

Subsidies

Groenestroomcertificaten

Bedrijven die elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen, hebben de mogelijkheid om groenestroomcertificaten te verkrijgen. Een groenestroomcertificaat toont aan dat een bepaalde installatie een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.
Nieuwe installaties moeten rekening houden met de bandingfactor (correctiefactor): deze bepaalt het aantal certificaten dat het bedrijf bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom en volgt de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs en andere factoren.

De bandingfactor voor een projectcategorie is deze die van toepassing is op het moment van de startdatum van het betreffende project.
Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

Groenestroomcertificaten in het Vlaams Gewest

 • Alleen PV-installaties waar het maximum AC-vermogen van de omvormers groter is dan 10 kW
 • Groenestroomcertificaten aan 93€
 • 10 jaar duurtijd
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x bandingfactor x 93€ = steun
Capaciteit installatieBandingfactor tussen
1/04/2020 en 31/07/2020
Bandingfactor tussen
1/08/2020 en 31/12/2020
Bandingfactor vanaf
januari 2021
10 kVA < x < 40 kVA000
40 kVA < x < 250 kVA0,4610,5480,460
250 kVA < x < 750 kVA0,2550,3430,263
> 750 kVAAan te vragenAan te vragenAan te vragen

Groene stroom in Brussel

 • Alle PV-installaties hebben recht op steun
 • Groenestroomcertificaten aan 65€, maar marktprijs ca. 91€ (onderhevig aan schommelingen)
 • 10 jaar duurtijd
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x toekenningsgraad x 91€ = steun
VermogenscategorieToekenningsgraad (GSC/MWh)
tot 5 kWp2,4
5 kWp < x < 36 kWp2,4
36 kWp < x < 100 kWp1,9
100 kWp < x < 250 kWp1,6
boven 250 kWp1,3

Investeringssteun via projectoproep in Vlaanderen

Ter vervanging van het huidige systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald, zullen middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW vanaf 2021 voortaan via een projectoproep (‘call’) in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteunDeze steun zal gefinancierd worden met begrotingsmiddelen en niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend worden aan de eindconsument zoals de groenestroomcertificaten.

Het beschikbare subsidiebudget – 18,9 miljoen euro voor 2021, inclusief kleine en middelgrote windprojecten – wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten (zij die het meeste groene elektriciteit produceren per euro gevraagde steun) tot het budget is opgebruikt.
Om de meest kostenefficiënte projecten te selecteren wordt er op elke call een vast steunplafond gelegd per type technologie (in euro/MWh). Dit steunplafond bedraagt voor de eerste call 22€/MWh voor PV-projecten, over een levensduur van 20 jaar. Dit komt in principe neer op de vorige groenestroomcertificaten van 44€/MWh gedurende 10 jaar. Het verschil is natuurlijk dat de steun niet meer gegarandeerd zal zijn.

Om de overgang tussen het oude en nieuwe systeem vlot te laten verlopen, zal het huidige subsidiesysteem met de groenegtroomcertificaten in gebruik blijven tot 17/07/2021.

Modaliteiten Tendersysteem

Projecten die in aanmerking komen zullen worden ingedeeld in volgende categorieën:

 • PV installaties op marginale gronden + drijvende zonnepanelen + kleine en middelgrote windturbines
 • Overige installaties op basis van zonne-energie (kan ook PV op grond zijn)

Timing en budget

 • Eerste call op 17 mei 2021
 • Aanvragen in te dienen tot en met 3 juni 2021
 • Initieel budget van 5 miljoen euro (4,25 miljoen euro voor “overige” PV)

Indieningsvoorwaarden

 • Omgevingsvergunning aangevraagd
 • Maximale investeringskost:
  1.   Systemen 40-250 kW PV: 1.030 €/kWp
  2.   Systemen 250-750 kW PV: 858 €/kWp
  3.   Systemen 750-2000 kW PV: 696 €/kWp
  Projecten met een hogere maximale investeringskost komen niet in aanmerking voor steun.
 • Geen onomkeerbare contractuele verbintenissen voor bekendmaking resultaten
 • Niet cumuleerbaar met andere steun
 • Onvolledige dossiers worden als onontvankelijk beschouwd

Procedure

 • Call open voor 2 weken
 • Maximaal 2 maand na sluiten van call verschijnen resultaten
 

Geïnteresseerd in zonne-energie?

Contacteer ons of laat uw gegevens achter via het contactformulier. We komen graag ter plaatse en bespreken samen uw wensen en behoeften.

Scroll naar top