Subsidies en voordelen industriële zonne-installaties

Wilt u graag weten welke subsidies en extra voordelen de overheid voorziet voor investeringen in industriële zonnepanelen installaties? U vindt hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regeling per regio.

Heeft u nog vragen?

Subsidies en voordelen industriële zonne-installaties

Wilt u graag weten welke subsidies en extra voordelen de overheid voorziet voor investeringen in industriële zonnepanelen installaties? U vindt hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regeling per regio.

Heeft u nog vragen?
 
 

Subsidies

Investeringssteun via projectoproep in Vlaanderen

Ter vervanging van het oude systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid werd uitbetaald, komen middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW sinds 2021 via een projectoproep (‘call’) in aanmerking voor een eenmalige investeringssteunDeze steun wordt gefinancierd met begrotingsmiddelen en niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend aan de eindconsument zoals de groenestroomcertificaten.

Algemene info over het callsysteem

Een oproep of call groene stroom kan gelden voor:

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW;
 • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

De doelgroep is verdeeld in twee projectgroepen (subcalls):

 • drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines vormen samen projectgroep 1 (subcall 1);
 • alle overige zonnepanelen vormen projectgroep 2 (subcall 2).

Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor het certificatensysteem. Deze investeringssteun mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun.

Call groene stroom in 2022

Het is de bedoeling om in 2022 in totaal drie calls te organiseren voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines.
Een Ministerieel besluit organiseert de eerste twee calls voor het jaar 2022 als volgt:

 • CALL 1, van 1 maart 2022 om 9u tot en met 15 maart 2022 om 16u, met een budget van 5.000.000 euro voor subcall 2 ‘overige PV
 • CALL 2, van 14 juni 2022 om 9u tot en met 28 juni 2022 om 16u, met een budget van 9.500.000 euro voor subcall 2 ‘overige PV‘ en van 500.000 euro voor subcall 1.

Voor de derde call wordt een Ministerieel besluit opgemaakt na het afsluiten van de tweede call. De derde call is als volgt gepland:

 • CALL 3, van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u; voor subcall 1 en subcall 2

Op basis van de prestaties van de eerste twee in 2022 georganiseerde calls, kan voor de derde call dan het resterende beschikbaar budget worden voorzien.

Voor CALL 1 en CALL 2 zijn geen wijzigingen voorzien in de rekenmethode voor de energieopbrengst voor installaties op basis van zonne-energie, noch in de in het Energiebesluit opgenomen maxima.

Omvang steun

De toegekende investeringssteun is gelijk aan de gevraagde steun op basis van het bod van de steunaanvrager.

Het uit te brengen bod (€/MWh) is gelijk aan de gevraagde investeringssteun (€) gedeeld door de verwachte energieopbrengst (MWh) over de levensduur. De levensduur is 20 jaar voor de PV-installaties en 10 jaar voor de windturbines.
De jaarlijkse energieopbrengst van PV-installaties dient uitgerekend te worden met behulp van de PVGIS-software. Voor windturbines is dit met de aangeleverde rekentool op basis van de vermogenscurve, windsnelheidsdistributie en objectenhinderanalyse. 

Het bod mag niet hoger zijn dan:

 • € 22/MWh voor overige PV-installaties en PV op marginale gronden
 • € 33/MWh voor drijvende PV-installaties
 • € 74/MWh voor kleine en middelgrote windturbines

De steun is maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten.

De maximum in aanmerking komende kosten per kWp (zon) en kWe (wind) zijn: 

Overige PV-installaties

Drijvende PV-installaties

Kleine en middelgrote windturbines

€ 1.030/kW (40-250kW)€ 1.150/kW€ 3.300/kW
€ 858/kW (250-750kW)//
€ 696/kW (750kW-2MW) //

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die u nodigt heeft om een digitale aanvraag succesvol in te dienen. Het gaat hierbij om documenten die u dient te consulteren en documenten die u moet invullen, ondertekenen en opladen in het digitaal aanvraagformulier. Voor elk van deze documenten vindt u meer informatie terug in deze handleiding.

Evaluatieprocedure

 • De aanvrager dient een project in dat aan de gestelde voorwaarden moet voldoen, geeft aan hoeveel financiële steun het project aanvraagt en berekent de verwachte energieopbrengst van de geplande installatie.
 • De projecten worden oplopend gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst over de levensduur van de installatie, met name 20 jaar voor installaties op basis van zonne-energie en 10 jaar voor installaties op basis van windenergie.
  Het project met de laagste verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst staat dus het best gerangschikt.
 • Volgens deze rangschikking wordt er steun toegekend aan de projecten, tot het budget van de call uitgeput is. Het budget is uitgeput wanneer het volgend gerangschikt project in de lijst een groter steunbedrag aanvraagt dan het overblijvend budget. Alle projecten die hoger gerangschikt staan komen niet meer in aanmerking voor steun. Daarom is deze oproep een wedstrijd.

Er worden twee aparte lijsten met gerangschikte projecten opgesteld, namelijk:

 • 1° Een lijst voor installaties op basis van zonne-energie op marginale gronden, drijvende installaties op basis van zonne-energie en projecten op basis van windenergie tezamen.
 • 2° Een lijst voor de overige installaties op basis van zonne-energie.

Twee maanden na het sluiten van de oproep volgt de betekening van de beslissing. Hierna zijn enkel onomkeerbaar contractuele verbintenissen toegelaten.

Voor een geselecteerd project dient een bankwaarborg van 7,5% van het steunbedrag gesteld worden met een minimum van € 2.000, en dit binnen de 30 dagen na betekening van de steuntoezegging. Wanneer er geen bewijs binnen de termijn is afgeleverd wordt de aanvrager uitgesloten van calls voor drie jaar (vanaf betekening).

De installaties dienen ten laatste 18 maanden voor zonenergie en 24 maanden voor windenergie na datum van betekening in dienst genomen te zijn.

Wanneer uw project niet in aanmerking komt omdat het voorziene steunbedrag in de lopende call is uitgeput,
kan je voor het project een nieuwe aanvraag indienen in een volgende call.

 

Groenestroomcertificaten in Brussel

 • Alle PV-installaties hebben recht op steun
 • Groenestroomcertificaten aan 65€, maar marktprijs ca. 91€ (onderhevig aan schommelingen)
 • 10 jaar duurtijd
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x toekenningsgraad x 91€ = steun
VermogenscategorieToekenningsgraad (GSC/MWh)
tot 5 kWp2,7
5 kWp < x < 36 kWp2,5
36 kWp < x < 100 kWp2,1
100 kWp < x < 250 kWp1,8
boven 250 kWp1,5

Geïnteresseerd in zonne-energie?

Contacteer ons of laat uw gegevens achter via het contactformulier. We komen graag ter plaatse en bespreken samen uw wensen en behoeften.

Scroll naar top