Subsidies en voordelen industriële zonne-installaties

Wilt u graag weten welke subsidies en extra voordelen de overheid voorziet voor investeringen in industriële zonnepanelen installaties? U vindt hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regeling per regio.

Heeft u nog vragen?

Subsidies en voordelen industriële zonne-installaties

Wilt u graag weten welke subsidies en extra voordelen de overheid voorziet voor investeringen in industriële zonnepanelen installaties? U vindt hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regeling per regio.

Heeft u nog vragen?
 
 

Subsidies

Investeringssteun via projectoproep in Vlaanderen

Ter vervanging van het oude systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid werd uitbetaald, komen middelgrote zonneprojecten sinds 2021 via een projectoproep (‘call’) in aanmerking voor een eenmalige investeringssteun.

Algemene info over het callsysteem

De call groene stroom is een wedstrijdformule waarbij de aanvrager een bod uitbrengt voor een installatie. Dat bod is de verhouding van de gevraagde steun en de verwachte energieopbrengst. Biedingen worden gerangschikt op basis van kosten-efficiëntie. De best gerangschikte biedingen worden uitbetaald in functie van het budget.

Een oproep of call groene stroom kan gelden voor:

 • PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 25 kW
 • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

De doelgroep is verdeeld in twee projectgroepen (subcalls):

 • subcall 1: drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op marginale gronden, PV-installaties in energiegemeenschappen, PV-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines;
 • subcall 2: alle overige PV-installaties.

Call groene stroom in 2023

In 2023 worden er, onder voorbehoud, opnieuw drie calls georganiseerd voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines.

 • CALL 1, van 17 april 2023 om 9u tot en met 2 mei 2023 om 16u
 • CALL 2, van 30 mei 2023 om 9u tot en met 13 juni 2023 om 16u
 • CALL 3, van 17 oktober 2023 om 9u tot en met 31 oktober 2023 om 16u
Het totale budget voor 2023 bedraagt onder voorbehoud 9 miljoen euro. Voor call 1 is er 2,5 miljoen euro voorzien voor subcall 2 en 0,5 miljoen euro voor subcall 1.
 

Omvang steun

De toegekende investeringssteun is gelijk aan de gevraagde steun op basis van het bod van de steunaanvrager.

Het uit te brengen bod (€/MWh) is gelijk aan de gevraagde investeringssteun (€) gedeeld door de verwachte energieopbrengst (MWh) over de levensduur. De levensduur is 20 jaar voor de PV-installaties en 10 jaar voor de windturbines.

Aanvraag- en evaluatieprocedure

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid.
Alle informatie over de te zetten stappen en de werking van de call in deze handleiding terug.

 • De aanvrager dient een project in dat aan de gestelde voorwaarden moet voldoen, geeft aan hoeveel financiële steun het project aanvraagt en berekent de verwachte energieopbrengst van de geplande installatie.
 • De projecten worden oplopend gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst over de levensduur van de installatie, met name 20 jaar voor installaties op basis van zonne-energie en 10 jaar voor installaties op basis van windenergie.
  Het project met de laagste verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst staat dus het best gerangschikt.
 • Volgens deze rangschikking wordt er steun toegekend aan de projecten, tot het budget van de call uitgeput is. Het budget is uitgeput wanneer het volgend gerangschikt project in de lijst een groter steunbedrag aanvraagt dan het overblijvend budget. Alle projecten die hoger gerangschikt staan komen niet meer in aanmerking voor steun. Daarom is deze oproep een wedstrijd.

Twee maanden na het sluiten van de oproep volgt de betekening van de beslissing. Hierna zijn enkel onomkeerbaar contractuele verbintenissen toegelaten.

Voor een geselecteerd project dient een bankwaarborg van 7,5% van het steunbedrag gesteld worden met een minimum van € 2.000, en dit binnen de 30 dagen na betekening van de steuntoezegging. Wanneer er geen bewijs binnen de termijn is afgeleverd wordt de aanvrager uitgesloten van calls voor drie jaar (vanaf betekening).

De installaties dienen ten laatste 18 maanden voor zonenergie en 24 maanden voor windenergie na datum van betekening in dienst genomen te zijn.

Wanneer uw project niet in aanmerking komt omdat het voorziene steunbedrag in de lopende call is uitgeput,
kan je voor het project een nieuwe aanvraag indienen in een volgende call.

 

Groenestroomcertificaten in Brussel

 • Alle PV-installaties hebben recht op steun
 • Groenestroomcertificaten aan min. 65€
 • 10 jaar duurtijd
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x toekenningsgraad x prijs groenestroomcertificaat = steun
VermogenscategorieToekenningsgraad 2022(GSC/MWh)Toekenningsgraad 2023(GSC/MWh)
tot 5 kWp2,71,9
5 kWp < x < 36 kWp2,51,8
36 kWp < x < 100 kWp2,11,7
100 kWp < x < 250 kWp1,81,4
boven 250 kWp1,51,2

Geïnteresseerd in zonne-energie?

Contacteer ons of laat uw gegevens achter via het contactformulier. We komen graag ter plaatse en bespreken samen uw wensen en behoeften.

Scroll naar boven