Vergoeding voor uitvallende omvormers op komst

Netbeheerder Fluvius heeft in 2021 2.564 klachten van Vlaamse zonnepaneleneigenaars ontvangen over het uitvallen van hun omvormer door overbelasting van het stroomnet. Er zal een compensatie voorzien worden voor consumenten die hier last van hebben. Minister Demir van Energie verwacht op korte termijn meer duidelijkheid over de hoogte van deze vergoeding.

Congestieproblemen

Met meer dan 600.000 residentiële zonnepanelen installaties concludeert Fluvius dat 0,04 procent van de zonnepaneeleigenaren afgelopen kalenderjaar een melding maakte over het uitvallen van de omvormer.

Een groot deel van de problematiek situeert zich in de provincie Limburg. Het stroomnet is daar volgens de netbeheerder opgebouwd met vaak lange stroomkabels vanwege de geografische spreiding in de landelijke gebieden. Door de snelle toename van het aantal pv-installaties kan de omvormer daardoor in bepaalde gebieden uitvallen bij zonnig weer. ‘Er ontstaan dan hoge voltages op het net, zodat de omvormer niet meer kan terugleveren aan het net’, aldus Fluvius.

Klachten bij netbeheerder Fluvius

Wanneer de klant zich richt tot de klachtendienst van Fluvius dan betreft dit een verzoek tot compensatie voor het opbrengstverlies dat hij geleden heeft door het uitvallen van de omvormer. De netbeheerder stelt dat het echter niet eenvoudig is om te bepalen hoeveel ‘opbrengst’ de klant misgelopen heeft.

Bij klachten probeert Fluvius de klant altijd binnen 1 week te contacteren. Maximaal 10 werkdagen na het telefonisch contact gaat een technieker langs bij de klant. Indien mogelijk lost hij het probleem onmiddellijk op. Als er echter structurele aanpassingen aan het net noodzakelijk zijn, dan zijn de doorlooptijden langer: gemiddeld 5 maanden voor het versterken of aanleggen van een nieuw stroomnet en tot 24 maanden voor het plaatsen van een nieuwe distributiecabine.

Schadevergoeding

Begin 2021 al bracht de Vlaamse Ombudsdienst er begrip voor op dat niet zomaar dadelijk overal kabels vervangen of bijgelegd kunnen worden. Toch beval de Ombudsman wel aan dat Fluvius een eenvoudig en duidelijk kader zou ontwikkelen om de schade te vergoeden.
Hoewel het voorstel rond de compensatie reeds principieel werd goedgekeurd, kan nog geen aanvraag bij Fluvius worden ingediend.

Minister Demir meldt dat de regeling rond de uitvallende omvormer eind mei definitief is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze regeling zal normaliter 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden. ‘Ik heb aan Fluvius gevraagd om tegen dan ook een aanvraagformulier voor het melden van een uitvallende omvormer klaar te hebben, het liefst ook zo eenvoudig mogelijk’, aldus Demir.

Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie zal worden vastgelegd via het ministerieel besluit. De minister stelt nog niks te kunnen zeggen over de exacte hoogte van de compensatie. ‘Het ontwerpbesluit is opgemaakt, maar moet eerst nog voorgelegd worden aan de Raad van State. Als dat is verwerkt, kan ik communiceren over de hoogte van de compensatie.’

De minister zal bij het vaststellen van de compensatie onder meer rekening moeten houden met de gemiddelde prijs van elektriciteit voor afname en injectie (teruglevering) en de waarde van de gederfde groenestroomcertificaten. De compensatie zal een forfaitair bedrag zijn dat jaarlijks uitbetaald wordt aan zonnepaneeleigenaren met een installatie kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère. Demir besluit: ‘Het zal ook aan de VREG zijn om mee te beoordelen hoe we die kosten doorrekenen.’

 

Bron: Solar Magazine

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven